Frequently Asked Questions – Veelgestelde vragen

Wat is Stichting De Mijnstreek?

Stichting De Mijnstreek is een non-profit organisatie en is gevestigd in Brunssum. Stichting De Mijnstreek is opgezet als een stichting en heeft geen winstoogmerk. Daarnaast heeft Stichting De Mijnstreek een zogenaamd ANBI – status : dit betekent dat op zijn minst 90% van alle inkomsten het doel van de stichting (financiering van projecten) ten goede komt. Bovendien geeft het bedrijven en particulieren de mogelijkheid tot 150% van de bijdrage af te trekken van de belasting.


Hoe is Stichting De Mijnstreek ontstaan?

Stichting De Mijnstreek is ontstaan uit passie voor de Zuid-Limburgse Mijnstreek. Helaas verdwijnen steeds meer herinneringen aan het steenkolentijdperk, door het ontbreken van de nodige financiën. Gebouwen worden afgebroken, kaart- en fotomateriaal wordt weggegooid, tradities verdwijnen en musea weten nauwelijks het hoofd boven water te houden. Vandaar dat in 2016 het idee ontstond om deze projecten via crowdfunding te redden van hun ondergang, zodat ook onze kinderen er nog van kunnen genieten.


Wat voor projecten staan er op de website?

Stichting De Mijnstreek biedt een podium voor projecten die rechtstreeks te maken hebben met het Limburgse Mijnverleden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld restauratieprojecten, reparatieprojecten en aankopen.


Hoe selecteert Stichting De Mijnstreek haar projecten?

Stichting De Mijnstreek staat open voor alle aan de Mijnstreek gerelateerde projecten en selecteert in principe niet op inhoud. Stichting De Mijnstreek heeft echter wel een aantal voorwaarden opgesteld om het publiek te verzekeren dat de  projecten realistisch & haalbaar zijn.

  • Is het project publiekelijk toegankelijk na voltooiing?
  • Hoe realistisch is het budget? Ligt het budget ver boven of verder onder wat als realistisch is te beschouwen?
  • Hoe crowdfundable is een project?
  • Zijn er persoonlijke belangen bij betrokken?
  • Wat kunnen we doen om te zorgen dat het project in de media komt?
  • Is een project actueel en origineel?
  • Hoe duurzaam zal het crowdfundingobject zijn, als het eenmaal gerealiseerd is?

Waarom zou ik een project financieel willen steunen?

Als u, net als wij, van mening bent dat het Limburgse Mijnverleden niet verloren mag gaan en dat hetgeen dat er tegenwoordig nog is, ook moet blijven voor ons nageslacht, dan bent u van harte welkom om een naar uw omstandigheid aangepaste donatie te doen. Alle kleine beetjes helpen en worden ontzettend gewaardeerd.


Hoe worden donaties berekend?

 Hier kunt u een rekenvoorbeeld zien betreffende donaties t.b.v. een project.


Kan ik mijn donatie terugvorderen?

Als u aan een project doneert, is dat definitief. Een teruggave van het gedoneerde bedrag is dus niet mogelijk.


Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Uw donatie komt op een afzonderlijke rekening te staan die door de Stichting De Mijnstreek wordt beheerd. Hier staat uw bijdrage veilig. Pas wanneer een project het doelbedrag heeft bereikt, wordt het geld, na vaststelling van de realisatie van het project,  geheel of in gefaseerde delen, overgemaakt aan de projecthouder.


Wat gebeurt er nadat het doelbedrag is overgemaakt aan de projecthouder?

Stichting De Mijnstreek zal erop toezien dat de door haar gefinancierde projecten naar behoren worden uitgevoerd en zal daarover op haar website verslag doen.

FAQ - Veelgestelde vragen | Stichting De Mijnstreek